Randers by historie

Randers’ historie kan føres helt tilbage til omkring 1000-tallet og byen var op gennem hele middelalderen befæstet med volde, som der dog ikke er nogle jordiske rester fra den dag i dag. Byen bærer præg af dens lange historie med de snævre middelaldergader og gamle smukke bindingsværksbygninger i centrum.

Byen har op gennem historien budt på masser af romantik og dramatik. Randers var i 1340 centrum for et af Danmarkshistoriens største oprør, da Niels Ebbesen stod i spidsen for et berømt oprør, hvor han dræbte den skaldede greve. Under Christian den 3., som regerede i årene 1536-1559 blev byens forsvarsværker udbygget betragteligt og han ombyggede efter reformationen det tidligere Gråbrødre Kloster til residens for sin dronning, hvorefter klosteret kom til at hedde Dronningborg Slot.

Under 2. verdenskrig kom byen også på danmarkskortet, da Hvidstengruppen med kroejer Marius Fiil i spidsen blev en central del af modstandsbevægelsens transporter, da de ved adskillige lejligheder opsamlede våben og engelske faldskærmssoldater.

Randers Havn er Danmarks eneste naturlige flodhavn og byens beliggenhed havde enorm betydning for byen som søkøbstad, da flodprammene transporterede varer via Randers til eksport og vice versa med varer til import og da byen havde sin storhedstid fandtes der hele 160 købmandsgårde i hele byen.

Randers’ største seværdighed er Randers Regnskov, der er Nordeuropas største kunstige regnskov med omkring 350 forskellige plantearter og mere end 175 forskellige dyrearter. Regnskoven er indrettet med forskellige ”kontinenter”, hvor flere af dyrene render frit rundt. Derudover findes der også et slangeterrarium samt akvarium på stedet.

En anden nævneværdig attraktion er Graceland Randers, som er en tro kopi af Elvis’ hjem i Memphis, Tennessee. Museet huser den største offentlige tilgængelige samling af genstande, der enten har tilhørt Elvis direkte eller personer i hans nærmeste familie eller omgangskreds.

Byen har også fostret adskillige berømte danskere såsom tidligere statsminister Jens Otto Krag, sanger og musiker Flemming ’Bamse’ Jørgensen og forfatter Steen Steensen-Blicher.